Nieuwe GPSDETECT navigatiesoftware voor Sirius’ Pintuition systeem

Sirius Medical is een high-end medische technologie provider en de uitvinder van Pintuition – tumor locatiebepaling gebaseerd op magnetische seeds (‘zaadjes’), die gemaakt worden door JPT. Het Pintuition plaatsbepalingsapparaat komt binnenkort beschikbaar met GPSDetect™. Deze geavanceerde software gebruikt zowel audio als visuele informatie voor ‘real-time’ richtingspositionering en ongekende precisie bij het bepalen van de

Voor 100.000 ogen

Dit is de titel van een artikel in Profil, het online magazine van Mitsubishi Electric in Europa. Ongeveer tweeëneenhalf jaar geleden is de eerste Mitsubishi Electric MP1200 draadvonkmachine in het JPT machinepark geïnstalleerd. Inmiddels was Mitsubishi nieuwsgierig geworden naar wat wij bij JPT op hun machines produceren. Dit is hun verhaal (download de PDF

Sirius Medical, partner van JPT, ontvangt FDA toestemming voor Sirius Pintuition

Sirius Medical is een ontwikkelaar en producent van innovatieve medische apparaten voor chirurgische toepassingen. JPT is een van de partners voor co-ontwikkeling en levering van onderdelen voor het Sirius Pintuition systeem voor borstkankeroperaties. Onze partner Sirius Medical is trots e kunnen melden dat zij toestemming (510(k)) heeft ontvangen van het Amerikaanse toelatingsinstituut (Food and

Verregaande productie-automatisering met robots

Als onderdeel van ons Smart Industry initiatief begonnen wij in 2018 met de eerste productierobot voor een van onze draadvonkmachines. Na de eerste positieve resultaten en verdere optimalisatie zijn we nu volledig operationeel met de System 3R robots op al onze draadvonkmachines. Leverancier Ertec maakte een mooie fil met spectaculaire beelden van binnenin de

Fijne feestdagen

Dit is de tijd van het jaar om zowel terug als vooruit te kijken. Starten we met reflectie, 2020 was een bijzonder jaar. Natuurlijk is er de Corona pandemie die invloed heeft op elke persoon en elke organisatie. Behalve allerlei maatregelen die wij namen om ons team op het werk veilig te houden voelden

Team JPT steunt borstkankermaand

Borstkankermaand (Breast Cancer Awareness Month*) is een jaarlijks terugkerende internationale campagne in oktober. Deze maand wordt georganiseerd door diverse internationale organisaties om aandacht te vragen en geld in te zamelen voor onderzoek, preventie, diagnose, behandeling en genezing van borstkanker. Deze jaarlijkse borstkankermaand heeft als doel mensen voor te lichten over het belang van onder

Twee innovatieve bedrijven: JPT en Sirius Medical samen sterker bij tumor lokalisatie

“Het helpen van ziekenhuizen, chirurgen en radiologen beter te presteren is belangrijk. Maar de allerbelangrijkste kwestie is een beter comfort, betere patiëntveiligheid en in staat te zijn om een betere behandeling te realiseren.” Bram Schermers, Clinical Application Specialist en oprichter van Sirius Medical Nieuwe technologie maakt het mogelijk dat medische specialisten zeer kleine tumoren,

‘FMEA’ introductie voor betere kwaliteitsgarantie

Kwaliteit is een containerbegrip dat pas na specificatie inhoud krijgt. Wij zien kwaliteit als een ‘nagenoeg nul’ maatafwijking bij onze producten. Maar ook een kans op product falen heel dicht bij de nul. Om dat laatste beter te garanderen starten we bij JPT met een interne opleiding voor ‘Failure Mode and Effect Analysis’. Wat

Belangrijke COVID-19 mededeling van JPT

In deze turbulente tijden waar COVID-19 invloed heeft op het leven van iedereen gaan de gevolgen van het ‘Corona’ virus onze deur niet voorbij. Bij JPT hebben wij diverse maatregelen genomen voor zowel de veiligheid van onze medewerkers als de veiligheid van onze producten voor medische toepassingen. Veiligheid van medewerkers Binnen onze kantoor- en