Verregaande productie-automatisering met robots

Als onderdeel van ons Smart Industry initiatief begonnen wij in 2018 met de eerste productierobot voor een van onze draadvonkmachines. Na de eerste positieve resultaten en verdere optimalisatie zijn we nu volledig operationeel met de System 3R robots op al onze draadvonkmachines. Leverancier Ertec maakte een mooie fil met spectaculaire beelden van binnenin de robot die u laat zien hoe het werkt.

Tijdbesparing
De metalen producten die JPT maakt voor de medische en optische industrie zijn microscopisch klein, vaak minder dan 1 mm in diameter groot. Dit betekent dat het opspannen van gereedschap onder de microscoop gebeurt. Het opgespannen gereedschap verplaatsen naar en uitlijnen in de draadvonkmachine is tijdrovend. In het bijzonder omdat de maatafwijkingen binnen het productieproces nagenoeg nul moeten zijn.
Met de System 3R robot aan de draadvonkmachine, die de werkstukken automatisch plaatst en wisselt, bespaart het JPT productieteam letterlijk uren per dag. Elke dag.

Rust
Zoals onze directeur Mark Jansen het graag vertelt: “Door standaardisatie en automatisering creëren we rust en overzicht binnen onze productie.” Maar er is meer. Productieautomatisering met de Ertec System 3R robot zorgt voor repeteerbare uitkomsten met de kleinst mogelijke maatafwijking voor onze producten. Naast verbetering van de kwaliteit krijgt JPT tegelijk hogere productieaantallen omdat zij nu ook buiten kantoortijden door kan gaan met produceren. Bij elkaar een goed voorbeeld van ‘smart industry’.

Film
We kunnen blijven schrijven over dit onderwerp. Maar de beste manier om te begrijpen wat de productierobot betekent voor de productie van onze zeer precieze metalen delen voor medische toepassingen is het kijken van de film. Wij bedanken Rob Rebel van Ertec voor het maken van deze film.