Op al onze offertes, de door u bij ons geplaatste orders en door u en ons gesloten contracten zijn de Algemene Voorwaarden van de Metaalunie van toepassing. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd en opvraagbaar bij het Kantongerecht te Rotterdam. Daarnaast zullen wij u op eerste verzoek kosteloos een exemplaar toezenden.