De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de op deze website aangeboden informatie, producten en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend. JPT – Jansen Precisie Techniek – aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie. Schade ontstaan bij of door het gebruik van deze website kan op geen enkele wijze voor rekening van JPT – Jansen Precisie Techniek – komen.
JPT – Jansen Precisie Techniek – heeft het recht om de inhoud op deze website zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. Andere websites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit deze website zijn niet door JPT – Jansen Precisie Techniek – gecontroleerd of goedgekeurd. JPT – Jansen Precisie Techniek – aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden.
© JPT – Jansen Precisie Techniek – 2016. Alle rechten voorbehouden. Niets op deze website mag zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van JPT – Jansen Precisie Techniek – worden gekopieerd, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar gemaakt of op enigerlei wijze worden verveelvoudigd. Alle binnen deze website opgenomen merknamen zijn het eigendom van de betreffende auteursrechthebbenden